Visie
‚Äč
Elk kind moet op zijn eigen tempo kunnen evolueren naar een zelfstandige peuter.

Het is onze doelstelling om de kinderen voor te bereiden op de komende school.
Wij bieden een gezonde balans tussen vrij-spel, begeleid-spel, groepsactiviteiten of individuele activiteiten.

Op gebied van voeding en verzorging volgen wij elk kind individueel op en informeren de ouders over mogelijke evolutie en/of voorsprong of achterstand. Op deze manier kunnen we optimaal inspelen op de behoeftes van elk kind!

We hechten veel belang aan waarden en normen. Beleefdheid, respect tegenover de andere kinderen, leren omgaan met andere kinderen, leren omgaan met een verzorgster.

We erkennen ook de meerwaarde om vanuit de groep soms horizontaal te werken en soms verticaal.

Naast zelfstandigheid, waarden en normen en motorische stimulatie is onze 4de pijler de taalontwikkeling. We proberen deze extra te stimuleren door veel tijd te maken met boekjes, dans en zang.

If you are working on something exciting that you are really care about, you don't have to be pushed. The vision pulls you.
- Steve Jobs